Palautteet

"Kuinka tyytyväinen olet jungilaiseen coaching-prosessiin kokonaisuutena (1-5)?"

5/5

"Coaching-prosessi auttoi minua jäsentämään ajatuksiani ja tarkastelemaan suuntaa mihin olen menossa. Prosessi auttoi minua ymmärtämään hyvinkin syväluotaavasti omaa tiedostamatonta puoltani. 

Coaching-työkalut toimivat mielestäni nerokkaasti ja niiden avulla oli hyvä lähteä pohtimaan omaa tilannettani ja saada suuntaviivoja muutokseen. Kotitehtävät toimivat hyvänä siltana seuraavalle tapaamiselle. 

Sain prosessin aikana vahvistusta omalle muutosprosessilleni ja voin lämpimästi suositella tätä kaikille, jotka kaipaavat vahvistusta, suuntaa ja ymmärrystä omalle elämän polullensa ammattilaisen ohjauksessa."

Jannecke Lindqvist

psykoterapeutti, työnohjaaja

5/5

"Kokemukseni oli mullistava. Minulla toimii tämänkaltainen työskentely terapiaa huomattavasti paremmin ja asiat menevät käytännön harjoittelun kautta nopeasti arkipäiväiseksi. Elämäni on rikastunut ja muuttunut syvyydellisemmäksi, olen parempi näkemään tarpeitani ja en työnnä enää ahdistustani sivuun vaan istahdan kysymään itseltäni kysymyksiä. Uneni ovat rikkaita. 

Kokemus oli niin mullistava, että haluan joskus opetella tekniikan ja ajatuksen prosessin takana omaksi työkalukseni työnohjauksen oheen. Lämmin kiitos prosessista!" 

Tarja Munther

työnohjaaja, Yrittäjä

5/5

"Ammattilainenkin tarvitsee toisen ammattilaisen apua päästäkseen työskentelemään tehokkaasti tiedostamattoman mielensä kanssa. Hyvä coach herättelee ajatuksia esittämällä tarkkanäköisiä kysymyksiä ja auttaa siten näkemään syvemmälle ja tekemään oivalluksia, joita ei tietoisella mielellä pysty hoksaamaan.

Kun ystäväni haluavat hemmotella itseään, he menevät joko syömään hienon aterian hienoon paikkaan tai lähtevät viikoksi etelän matkalle. Minä sen sijaan otan mieluummin coachausta ja unityöskentelyn ohjausta Ninalta, koska se antaa minulle paljon enemmän kuin mikään muu. Pääsen tutustumaan syvemmin maailman mielenkiintoisimpaan ihmiseen, itseeni. Tämä on henkistä itseni hemmottelua! Suosittelen muillekin!"

Maija Leena Matikainen

FM, lehtori, psykoterapeutti, GIM musiikkiterapeutti

5/5

"Prosessi tuki tiedostamattoman käyttöä ja sen kunnioitusta arkipäivän elämän tilanteissa. Se antoi kokemuksen omien voimien ja eri puolien käyttöön saamisesta. Prosessi lisäsi syväluotaavuutensa vuoksi nopeasti itsetuntemusta ja yhteyksien hahmottamista.

Työkalut olivat inspiroivia, mielenkiintoisia ja hauskoja. Omat kokemukset tulivat koetuksi niiden avulla myös universaaleina, mikä on myös lohduttavaa ja vahvistavaa.

Nina, olet niin monipuolisesti taitava ja ymmärtävä, että oli luontevaa avata asioitaan nopeasti ja suoraan."

Coaching-asiakas

sosiaali- ja terveysalan ammattilainen

5/5

Jungilainen coaching rikastutti itsetuntemustani valtavasti ja antoi tukea sopeutumisvaiheeseen elämänmuutoksessa (avioero). Ninan kanssa työskentely tuntui alusta asti turvalliselta, vaikka työskentelimme etänä. Tavoitteenani oli päästä työstämään omia varjojani ja mennä ns. syvään päätyyn tutkimaan tiedostamattomia puoliani. Työskentelyssä asetettiin selkeät tavoitteet ja jokaisella kerralla työstettiin itselle tärkeintä teemaa erilaisin menetelmin. Jungilainen työskentely tiedostamattoman kanssa sopi minulle erinomaisesti, sillä pääsin itse aidosti ns. asiakkaan rooliin ja irrottautumaan psykoterapeutin roolista. Työskentely oli todellista tunnetyöskentelyä Ninan tarkkanäköisessä ja turvallisessa ohjauksessa. Sain työskentelystä työkaluja myös omaan psykoterapiatyöhön. Suosittelen lämpimästi jungilaista coachingia erityisesti kollegoille, jotka kaipaavat vaihtoehtoa ns. perinteisen keskusteluterapian rinnalle.

Coaching-asiakas

psykologi, psykoterapeutti

5/5

"Koin tapaamiset erittäin hyödyllisiksi, koska prosessissa avautui väylä tunteisiin, jotka yllättivät itsenikin. Sain myös uusia välineitä työstää esiin tulleita asioita. 

Olo oli turvallinen alusta loppuun saakka, ja koin olleeni varmoissa käsissä. Lämmin kiitos!

Coaching-asiakas

koulutusalan ammattilainen

4/5

Käytetyt harjoitteet aivan huippuja ja coaching erittäin hyvää tämän suhteen! Coachingille kokonaisuudessaan asetetun kysymyksen kuljetusta läpi koko jakson olisin kaivannut ehkä jonkin verran enemmän. Kaiken kaikkiaan sain itselleni paljon kiinnostavia asioita tästä jaksosta ja koin sen onnistuneeksi. Kiitos mahtavasta syksystä!

Ryhmäcoaching-asiakas

Tutkija

5/5

Coachingissa hypätään suoraan asiaan. Mielen arkiruuhka siirretää sivuun ja sukelletaan tärkeiden asioiden äärelle. Jokaisen session jälkeen itselleni jäi uusi työkalu olemiseen. Suosittelen jungilaista valmennusta. Suosittelen myös valmistautumista rauhoittumisen merkeissä ennen sessiota. Tämä helpottaa pääsemään mukaan tähän ytimekkääseen retkeen symbolien maailmaan.

Matti Kilpeläinen

Yrittäjä

5/5

Erittäin toimiva kokonaisuus. Vaatii paljon sekä vetäjältä että osallistujalta, siksi sitä ei voi aivan varauksetta kaikille suositella. Oikean ihmisen kohdalla kuitenkin todella tehokas tapa ja avasi ainakin itselleni paljon suoremman väylän alitajunnan kanssa "keskustelemiseen".

Coaching-asiakas

Teknisen alan asiantuntija

5/5

Jungilainen ryhmäcoaching syvensi omaa prosessiani tässä elämänvaiheessa!

Ryhmäcoaching-asiakas

sosiaali- ja terveysalan ammattilainen

5/5

Nina coaching-ryhmän ohjaajana loi turvallisen ja inspiroivan ilmapiirin, jossa oli tilaa luovuudelle ja jakamiselle.

Ryhmäcoaching-asiakas

sosiaali- ja terveysalan ammattilainen