Jungilainen coaching

Jungilainen coaching on ohjattu kasvuprosessi, joka yhdistää tietoisen ja rationaalisen työskentelyn syvätason tiedostamattomaan, ei-rationaaliseen ja tunneperustaiseen kokemusmaailmaan. Se perustuu Carl Jungin syvyyspsykologiseen ihmiskäsitykseen ja teoriaan. Coaching-prosessissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja erityisesti aktiivista imaginaatiota siltana tiedostamattomaan. Työskentely ei edellytä minkäänlaista taiteellista lahjakkuutta.


Jungilainen coaching EI OLE PSYKOTERAPIAA, mutta se voi olla muutosvoimaltaan hyvin syvä ja hoidollinen prosessi. Coaching sopii henkilöille, jotka eivät tarvitse psykoterapeuttista hoitoa, mutta jotka etsivät väylää henkilökohtaiseen kasvuun ja kokonaisempaan elämään. Jungilainen coaching on erinomainen työkalu elämän siirtymäkohdissa ja elämänvaiheisiin liittyvissä muutoksissa. Jungilainen coaching -työskentely edellyttää riittävän vakaata mielenterveyttä, eikä se ole hoitomuoto mielenterveyden ongelmiin.


Jungilaisen coachingin prosessissa coach ja asiakas ovat aina tasavertaisia aikuisia. Asiakas on oman elämäntilanteensa asiantuntija, ja myös vastuussa siitä.

Jungilainen yksilöcoaching (yksityishenkilöt, yritykset ja yritysjohto)


Tapaamiset voivat toteutua lähitapaamisina Hyvinkäällä tai turvallisesti etäyhteydellä (ZoomPro). Henkilökohtaisen yksilöcoachingin prosessi koostuu yleensä 1 + 6 sessiosta, joista ensimmäinen on maksuton 30 min tutustumistapaaminen (tämä voidaan liittää myös ensimmäiseen coaching-tapaamiseen). Sen aikana arvioidaan, tuntuuko yhteistyö toimivalta, ja sen jälkeen coachattava on vapaa valitsemaan haluaako sitoutua kuuden tapaamisen prosessiin. Yksi tapaaminen on kestoltaan 60 min, ja tapaamiset toteutuvat viikoittain tai joka toinen viikko. Sovitut kotitehtävät tapaamisten välillä kuuluvat työskentelyyn.


Hinta:

Yksityishenkilöt ja mikroyrittäjät 

160 € (sis alv 24%) / 60 min

Muut yritysasiakkaat

160 € + alv 24% = 198,40 € / 60 min


Coaching voidaan laskuttaa kerran kuussa toteutundeiden tapaamisten mukaan tai kertamaksulla.

Jungilainen ryhmäcoaching


Ryhmäcoaching on erinomainen ja edullinen vaihtoehto niille, jotka haluavat reflektoida, jakaa ja saada kasvun prosessiinsa oivalluksia ja tukea toisilta. Tapaamiset voivat toteutua lähitapaamisina Hyvinkäällä tai turvallisesti etäyhteydellä (ZoomPro).


Ryhmäkoko on 3-8 henkilöä. Ryhmäcoachingin prosessi koostuu kuudesta istunnosta, jotka toteutuvat kahden viikon välein. Työskentelyyn kuuluvat sovitut kotitehtävät tapaamisten välillä.


Hinta:

Yksityishenkilöt ja mikroyrittäjät

105 € (sis alv 24%) / 120 min

Muut yritysasiakkaat

105 €+ alv 24% = 130,20 € / 120 minTÄÄLTÄ VOIT VARATA AJAN TUTUSTUMISTAPAAMISELLE JA YKSILÖCOACHINGIIN:


LISÄTIETOJA: