What is Coaching?

ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. The process of coaching often unlocks previously untapped sources of imagination, creativity, productivity and leadership.

We all have goals we want to reach, challenges we're striving to overcome and times when we feel stuck. Partnering with a coach can change your life, setting you on a path to greater personal and professional fulfillment.

You can recognize a reliable and professional coach by the ICF accreditation (ACC/PCC/MCC).


What is Jungian Coaching?

Jungian Coaching is a growth-oriented process which combines conscious and intellectual work with deep emotional experience and contact with the unconscious. It is based on the Depth Psychological approach and theory of Carl Jung. In the coaching process, creative methods, especially active imagination, are used as bridges to the unconscious.

Please choose the English version from the bottom of the page to read further.

The Firefox ("Tulikettu in Finnish) is the mythical creature whose flaming tail paints the skies with Northern Lights, the Aurora Borealis. In our logo she is paired with her opposite, a fox of snow and ice, whose ice sparks are needed for the colours to appear.

The Latin word Borealis means "Northern", and it refers to our northern attitude of being comfortable with the opposing forces of Light and Dark.

Mitä on coaching?

ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coachingin prosessi vapauttaa usein aiemmin saavuttamattomia mielikuvituksen, luovuuden, tuottavuuden ja johtajuuden lähteitä.

Meillä kaikilla on tavoitteita joita haluamme saavuttaa ja haasteita joita pyrimme ylittämään, ja joskus tunnemme olevamme jumissa. Yhteistyö coachin kanssa voi vaikuttaa merkittävän elämänmuutoksen mahdollistumiseen ja viedä meidät syvän henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun polulle. 

Mitä on jungilainen coaching?

Jungilainen coaching on ohjattu kasvuprosessi, joka yhdistää tietoisen ja rationaalisen työskentelyn syvätason tiedostamattomaan, ei-rationaaliseen ja tunneperustaiseen kokemusmaailmaan. Se perustuu Carl Jungin syvyyspsykologiseen ihmiskäsitykseen ja teoriaan. Coaching-prosessissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja erityisesti aktiivista imaginaatiota siltana tiedostamattomaan. 

Sivun alareunasta voit valita suomenkielisen sivustoversion.


BOOK YOUR INFO OR COACHING SESSION HERE: